Un familiar depenent, amb el algun tipus de trastorn, malaltia degenerativa,… poden posar en qüestió el benestar i la qualitat de vida dels metges i el seu entorn familiar.

Des del PPS del COMT oferim orientació i consell social personalitzat a tota la família quant els serveis, recursos i prestacions adients, l’organització de l’ajuda familiar i professional, les adaptacions de la llar i la valoració del grau de discapacitat, etc.

Orientació sobre les possibilitats de sol·licitar recursos de la xarxa pública.

Conjunt d’ajuts que incorporen prestacions assistencials i econòmiques per contribuir a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

Ajuts

 Tramitació del servei de teleassistència i localització  
 Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques  
 Productes per la cura personal  
 Tramitació del descans pel cuidador  
 Orfe amb discapacitat  
 Orfe major de 60 anys  
 Metge amb discapacitat  
 Metge jubilat  
 Viduïtat  
 Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran  
 Ajut per defunció