Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

 

Definició

Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar el cost...

Viduïtat

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...

Metge amb discapacitat

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats bàsiques de...

Metge jubilat

  

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...

Productes per la cura personal

 

Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de suport per...

Ajut per defunció

 

Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un ajut...

Tramitació descans pel cuidador

 

Suport per a col·legiats que tenen cura d'una persona depenent o familiars de metges que...

Tramitació del servei de teleassistència i localització

 

Es tracta d'un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o familiars...

Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

 

Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de suport per...

Atenció social i a la dependència

 

Un familiar depenent, amb el algun tipus de trastorn, malaltia degenerativa,... poden posar en qüestió...