Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

  Definició Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar...

Metge amb discapacitat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats...

Metge jubilat

   Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...

Viduïtat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...

Productes per la cura personal

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...

Ajut per defunció

  Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un...

Tramitació descans pel cuidador

  Suport per a col·legiats que tenen cura d'una persona depenent o familiars de metges...

Tramitació del servei de teleassistència i localització

  Es tracta d'un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o...

Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...

Atenció social i a la dependència

  Un familiar depenent, amb el algun tipus de trastorn, malaltia degenerativa,... poden posar en...