Es tracta d’un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o familiars en situació de dependència, puguin gaudir del servei de teleassistència al seu domicili.

  

 Nivell I: Informació telefònica 977 232 012 – Sra. Anna Bautista

 Nivell II: Informació i orientació presencial a través del Col·legi de Metges, prèvia petició de dia i hora.