Tramitació del servei de teleassistència i localització

 

Es tracta d'un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o familiars...