Informació per a les noves col·legiacions

Enhorabona per l’inici d’aquesta nova etapa, un període molt important de la teva trajectòria professional. Per exercir a les nostres comarques t’has de col·legiar a la nostra corporació abans d’incorporar-te al teu centre.

 

Què has de fer per col·legiar-te?

T’aconsellem demanar cita prèvia per telèfon per venir a col·legiar-te. Així t’evitaràs haver d’esperar.

 • A Tarragona pots trucar al 977 232 012, persona de contacte: Elisabet.
 • A Reus al 977 318 383, persona de contacte: Conrad.
 • A Tortosa al 977 500 393, persona de contacte: Cristina.

Et col·legiarem i t’informarem sobre la nostra corporació, que formen els més de 3.300 metges de les nostres comarques.

 

Documentació que has de portar:

Nova incorporació – Llicenciats/des de l’Estat Espanyol

 • Nomenament MIR.
 • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol. (original)
 • D.N.I. (original).
 • Una fotografia de carnet.
 • Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 • Domiciliació bancària.

 

Nova incorporació – Llicenciats/des de Països Comunitaris

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da en Medicina(original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 • Certificat de Registre com a resident comunitari (NIE) (original).
 • Passaport (original).
 • Una fotografia de carnet.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per el Tribunal de la Haya si correspon o per el Ministeri d’Afers Exteriors.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per el Tribunal de la Haya si correspon o per el Ministeri d’Afers Exteriors.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix (s’eximeix, aleshores, de dur el certificat de penals i el de bona conducta).
 • Domiciliació bancària.

 

Nova incorporació – Llicenciats/des de Països no comunitaris

Documentació necessària:

 • Credencial d’Homologació del títol de Llicenciat/da en Medicina(original)(Ministeri de Ciència i Innovació).
 • Títol de Llicenciat (original).
 • NIE i autorització de residència i treball.
 • Passaport (original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per el Tribunal de la Haya si correspon o per el Ministeri d’Afers Exteriors.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per el Tribunal de la Haya si correspon o per el Ministeri d’Afers Exteriors.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix. (S’eximeix, aleshores, de dur el certificat de penals i el de bona conducta).
 • Domiciliació bancària.