El COMT, a través de la Fundació Antonius Musa, convoca 12 beques per a la realització de rotacions en hospitals nacionals o estrangers.

 

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, mitjançant la Fundació de Protecció Social Antonius Musa (FPSAM), convoca 12 beques de suport econòmic per a la realització de rotacions en centres nacionals i internacionals. Podran sol·licitar beca els col·legiats de Col·legi Oficial de Metges de Tarragona que estant al corrent de les seves obligacions durant la realització de l’activitat i segueixen estant-ho fins, al menys, la resolució de les beques. Les beques poden sol·licitar-se per ampliació de coneixements en centres hospitalaris o de recerca (nacionals o internacionals) i encara que es pot optar a beques per més d’un cop, només es podrà ser beneficiari d’una d’elles.

El nombre de beques en cada apartat serà:

 • 6 beques per a rotacions a Espanya, de 500 € 
 • 6 beques per a rotacions a l’estranger, de 2.000 €

 

El Comitè Avaluador seguirà els següents criteris de selecció:

a) Requisits obligatoris: 

 • Estar col·legiat al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, amb una antiguitat mínima d’un any, trobar-se en alta continuada i al corrent de les seves obligacions fins, al menys, la resolució de les beques.
 • No haver estat becat en convocatòries anteriors.
 • No haver estat subvencionada l’activitat pel Col·legi ni per altres entitats públiques o privades (aportar declaració jurada).
 • Haver finalitzat l’activitat (rotació acabada).

b) Criteris prioritaris a l’hora de la seva valoració:

 • Estar en situació laboral precària i justificar-la adequadament (veure bases).
 • Valoració de l’activitat pel Patronat de la Fundació.

Documentació necessària:

 • La indicada en les bases de convocatòria

Documents per descarregar a l’àrea de col·legiats del web de COMT

 • Bases
 • Imprès de sol·licitud amb declaració de responsabilitat.

Terminis:

 • El termini de presentació de sol·licituds serà el comprès entre l’1 i el 31 de març de 2020 *(prorrogades fins el 15 de setembre) i es lliuraran a la Diada Col·legial (data pendent de concretar), sent l’assistència a aquest acte obligatòria per ratificar la concessió de la beca.

 

Bases Convocatòria Beques Antonius Musa 2020  

 

Convocatòria Beques de Formació i Investigació Antonius Musa 2020  

   

Impres de sol·licitud i declaració jurada