Nota informativa

Per tal de poder donar suport i resposta a les qüestions que es plantegen habitualment per part dels metges de família en matèria d’IT, relacionades amb l’actual pandèmia de SARS-COV2, des de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques s’han habilitat unes bústies de correu electrònic específiques.