Funcions:

És el responsable de dirigir i coordinar l’activitat assistencial de la Unitat amb criteris de qualitat i eficiència.

Requisits: 

 • Titulació d’especialista via M.I.R. i Experiència professional mínima de 5 anys en l’àmbit assistencial de Cardiologia
 • Perfil competencial: Lideratge, competència en planificació i organització, capacitat d’anàlisi i síntesi i presa de decisions

 S’ofereix:

 • Contractació indefinida.
 • Retribució fixa mes variable per objectius.
 • Activitat docent d’acord amb programa docent acreditat de MIR.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat per l’exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Possibilitat de liderar projectes transversals.

Dades d’interès:

Es valorarà:

 • Formació en gestió hospitalària i conducció d’equips.
 • Experiència en funcions de comandament directe o de forma delegada.
 • Experiència en lideratge o participació de projectes assistencials.
 • Pertànyer a grups de treball de societats científiques.
 • Títol de doctor.
 • Activitats de recerca i docència.
 • Coneixement de l’idioma anglès (certificació)

Entitat/Proveeïdor/Empresa:

Consorci Hospitalari de Vic

CIF:

Q5856102H

Persona Responsable de l’oferta:

Ariadna Bigas

Telèfon de contacte:

938891111

Email:

seleccio@chv.cat