Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

 

Definició

Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar el cost...