Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

  Definició Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar...