Ajut per defunció

 

Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un ajut...