Metge jubilat

   Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...