Metge jubilat

  

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...