Viduïtat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...