Exempció de quotes col·legials

  En situacions de jubilació i de baixa maternal per compensar la pèrdua econòmica per...