Exempció de quotes col·legials

 

En situacions de jubilació i de baixa maternal per compensar la pèrdua econòmica per l'absència...