Prevenció, promoció i protecció de la salut del metge (PAIMM)

L’any 1998 el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona conjuntament amb el Departament de Sanitat...