L’any 1998 el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona conjuntament amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut van crear el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM). De seguida s’hi va adherir el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Aquest programa té com a finalitat atendre els metges amb problemes de salut mental i/o addiccions per tal que rebin el tractament adient i puguin exercir la medicina en les millors condicions, per ells i també pels seus pacients.

El PAIMM és un programa pioner a Espanya i a Europa i disposa d’uns procediments col·legials (confidencialitat, accés directe, contractes terapèutics pel seguiment de casos complexes…) i d’una unitat assistencial amb serveis d’internament, d’hospital de dia i consultes externes, la Clínica Galatea.
A partir de l’experiència del PAIMM, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va crear la Fundació Galatea a principis de 2001 per tal de millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de tots els professionals de la salut. Aquesta fundació és el marc des del qual s’ofereixen programes assistencials als professionals sanitaris (PAIMM, RETORN, ASSÍS i ÍTACA) i de prevenció i promoció de la seva salut.

Per garantir una praxi de qualitat és imprescindible que cuidem la salut i el benestar dels professionals sanitaris. La Fundació Galatea ha consolidat amb èxit un model d’assistència i rehabilitació pels professionals de la salut que ja és un referent reconegut, fins i tot, fora de les nostres fronteres.

Després d’una primera etapa liderada pel Dr. Jaume Padrós, els patrons de la fundació assumim amb il·lusió la responsabilitat de continuar impulsant aquest programa amb el noble propòsit d’ajudar els professionals que ho necessiten.

Dr. Miquel Vilardell
President del Patronat

Enllaç al Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)