Requisits i consideracions

Destinataris Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona...