Resolució i formalització

Una vegada analitzades i avaluades de manera objectiva totes les sol·licituds rebudes, es passarà la...