Assemblea General

Funcions

En compliment dels Estatuts del COMT, l'article 12 diu que l'assemblea general de Col·legiats delega...