Comissió Permanent

La comissió permanent serà citada pel president i es reunirà ordinàriament amb la mateixa periodicitat...