La comissió permanent serà citada pel president i es reunirà ordinàriament amb la mateixa periodicitat que el ple de la Junta de Govern, i més sovint quan els assumptes ho requereixin o bé ho demanin per escrit tres dels seus membres.

La permanent consta de:

 

PRESIDENT Dr. Sergi Boada Pié
Vicepresidenta primera Dra. Maria del Carme Boqué Oliva
Vicepresidenta segona Dra. Mireia García Villarrubia Muñoz
Vicepresident tercer Dr. Pere Genaró Jornet
Secretari General Dr. Manuel Carasol Ferrer
Vicesecretari Dr. Raül Puig Bitria
Tresorer Dr. Francisco Jesús Buj Visiedo