Objectius del COMT

Els objectius del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona: Comprovar, controlar i registrar les titulacions que...