Metges Titulars

Objectius: L'Assemblea de Compromissaris del dia 25 de març de 2013, va ratificar l’acord de...