Objectius:

L’Assemblea de Compromissaris del dia 25 de març de 2013, va ratificar l’acord de la Junta de Govern de la creació de la Secció Col·legial de Metges Titulars.

La principal finalitat de la Secció Col·legial de Metges Titulars és agrupar els metges de Tarragona que tenen interès en la promoció i millora de les condicions de l’ exercici professional dels metges titulars i de sanitat rural.

Un cop constituïda formalment, i reunits els col·legiats adscrits a la secció, han constituït la junta següent:

President: Alejandro Moreno Lagunas

Vicepresident: Javier Martínez Madrigal

Secretari: Manuel Medina Clemente

Tresorera: Mercè Ros Gener

Vocals: Rosa M. Caballero de la Torre

M. Jesus de Andrés de Pablo

Pere Solé Barreras

F. Javier Sobrino Pérez