S’ofereix local a Calafell, fins fa diversos mesos, destinat a centre oficial de tot tipus de reconeixements mèdics (trànsit, certificats mèdics oficials, armes, embarcacions, esport, etc.).

A més, durant 16 anys ha comptat amb diferents especialitats mèdiques, tant privades com per mútues.

NO ES SOL·LICITA TRASPÀS.

Si estan interessats a visitar aquest local, em dic Glòria i poden contactar amb mi al telèfon 697 554 578.