Pot sol·licitar el document on es detallen els imports que ha satisfet al COMT durant l’exercici 2020 i que li poden ser d’utilitat fiscal per a la declaració de la Renda (2020) mitjançant correu electrònic a comt@comt.org