Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Nazareth Espinoza

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

00000000000000

Especialitat - Especialidad

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Els candidats seleccionats tindran l'oportunitat d'integrar-se a una unitat d'alt volum i formaran part plenament de totes les activitats clínic-quirúrgiques i científiques del Servei.

– La Unitat d'extremitat superior està formada per un equip de 9 cirurgians i segueix protocols actualitzats d'actuació en patologia de l'extremitat superior traumàtica i ortopèdica, fent especial referència a la cirurgia artroscòpia de l'articulació de l'espatlla.
– La Unitat de traumàtics i ortogeriatria està formada per un equip de 8 cirurgians i segueix els criteris més actuals i acceptats en el tractament quirúrgic de les fractures, sent referents reconeguts en aquest camp a escala nacional i internacional.
– A les Consultes Externes del Centre d'Atenció Especialitzada (CAE) el grup de cirurgians del Servei cobreix tota la patologia de l'Aparell Locomotor dirigida al Servei de COT.

Requisits - Requisitos

– Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius i especialitat en Cirurgia ortopèdica y traumatologia, via MIR.
– Preferiblement, experiència en un dels llocs de treball similar.

Condicions - Condiciones

– L’oportunitat de treballar al Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, amb més de 3.400 professionals.
– Contracte de llarga duració fins resolució de convocatòria.
– Jornada completa en atenció programada (1688h) més hores complementaries en atenció continuada (499h).
– Incorporació immediata.
– Salari segons conveni SISCAT.