En relació amb l’epidèmia de Covid-19 el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya (CGCOM) vol fer les següents consideracions:

1. Traslladem un missatge de suport incondicional als milers de metges i metgesses que estan realitzant un enorme esforç i dedicació en atendre els afectats pel Covid-19, als seus familiars i als seus contactes, sense menysprear l’assistència habitual normal. Igualment, tota la nostra consideració a tots els professionals sanitaris immersos en aquest desafiant repte. Som conscients de les grans dificultats que s’estan presentant derivades de l’increment de casos, especialment en les comunitats autònomes (CCAA) de Madrid i la Rioja, els municipis de La Bastida i Vitòria-Gasteiz (País Basc) i Miranda de Ebro (Castella i Lleó), per la qual cosa valorem altament l’esforç en contractacions i plans de suport que s’estan posant en marxa. Toca no escatimar esforços econòmics ni normatius per poder disposar d’el màxim nombre d’efectius i en les millors condicions.

2. Des del CGCOM valorem molt positivament la intensa bateria de mesures que s’estan començant a implantar en diversos territoris per les diverses administracions per aconseguir el control de l’epidèmia, ara ja PANDÈMIA global de COVID-19. Cal aprofundir en els mesures de distanciament social d’una manera homogènia al conjunt de l’Estat. Totes les CCAA es poden veure afectades de manera intensa en les pròximes setmanes, paper que instem a una major coordinació entre les mateixes sota el Lideratge de l’Ministeri de Sanitat. En particular, volem reconeixer l’esforç realitzat per considerar tant quarantenes com infeccions per COVID-19, com a contingències professionals.

3. Considerem prioritari la protecció del personal sanitari com a garantia de la salut pública. S’ha d’evitar el desproveïment de material amb protecció personal, mascaretes, protecció facial, bates i altres; les autoritats Sanitàries han d’avaluar activament que no és produeixin dèficit de Subministraments, aixi com habilitar vies de comunicació àgils perquè a els professionals sanitaris alertin d’aquests desabastiments. En tot cas, no hem de rebaixar el nivell d’seguridad d’uns quants protocols com a conseqüència en l’avastiment provisional de material. Cal prendre totes els mesures urgents per a la resolució d’aquesta situaciò (Augment de la fabricació de productes sanitaris imprescindibles, implicació d’altres sectors com forces armades, protecció civil, etc.) amb suficient finançament finalista per les CCAA.

4. Es fa necessari dedicar tots els esforços tant pressupostaris com normatius per poder afrontar els diferents escenaris presents i a mitjà termini, tant per a la contractació de personal com per a la compra d’entrades, pel que considerem oportú la necessària coordinació interministerial. Especial rellevància té la millora de la capacitat de diagnòstic. El retard en l’obtenció de la PCR (reacció en cadena de la polimerasa) o la no accessibilitat a la mateixa significa una enorme incertesa per a pacients, treballadors i dificulta la contenció de l’epidèmia.

5. Instem que l’aïllament domiciliari hagi de ser rigorós i controlat. L’atenció domiciliària dels pacients amb COVID-19 ha de ser adequadament monitoritzada pels equips assistencials més propers i/o operatius amb l’objecte d’evitar situacions d’abandó i descontrol clínic de pacients infectats amb factors de risc en els seus domicilis.

6. Tots els recursos sanitaris, professionals, Protecció Civil, Forces de Seguretat, grups polítics i ciutadans hem de treballar de forma coordinada, lleial i compromesa. És el moment d’unir esforços. Ens trobem davant d’un escenari no conegut i toca ser prudents en les avaluacions, que com és obligat hauran de realitzar un cop superada aquesta crisi. La professió mèdica sol·licita de tots, un màxim esforç. En qualsevol circumstància seguirem honrant el compromís amb la medicina i amb els pacients.