Volem fer conèixer a la ciutadania que el CCMC té aprovat per una àmplia majoria dels metges, mitjançant procediments regulats, transparents i democràtics, un Codi de Deontologia que vetlla de manera clara i inequívoca per la bona praxi. Aquest codi deontològic no ha experimentat cap modificació respecte d’això en els darrers anys i preveu les sancions corresponents quan es comproven pràctiques incorrectes.

És imprescindible que els ciutadans no perdin la confiança en el sistema sanitari i en la professionalitat dels metges, i invoquem el principi de presumpció d’innocència, així com la confiança en la independència judicial.

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

17 de desembre de 2015

Més informació: