El temps disponible, les responsabilitats familiars i la jornada laboral, així com el ritme de treball dels col·legiats, condiciona la forma en què es viu la conciliació de l’àmbit laboral amb el personal i el familiar. Des de PPS del COMT es vol fer mes fàcil la conciliació principalment amb l’arribada d’un membre a la família, canvi de residència, etc.

Ajuts

 Ajuda pel nou nat  
 Ajuts especials per Covid-19  
 Suport econòmic per a colònies o casals d’estiu per a fills discapacitats  
 Suport al MIR  
 Suport als metges en atur  
 Exempció de quotes col·legials  
 Prestacions educacionals