Prestacions educacionals

    Prestació educacional mensual per a menors de 21 anys   Pròrroga d'estudis després...

Exempció de quotes col·legials

  En situacions de jubilació i de baixa maternal per compensar la pèrdua econòmica per...

Ajuda pel nou nat

Benvinguda a nous membres de la família El COMT, a través del programa de Protecció...

Suport econòmic per a colònies o casals d’estiu per a fills discapacitats

  Per tal de fer front al pagament d'aquestes activitats en períodes de vacances, sempre...

Suport al MIR

  Reducció de la quota col·legial. Ajut econòmic pel trasllat d'habitatge o lloguer, un cop...

Suport als metges en atur

  Subvenció de les quotes col·legials.   Més informació: Condicions d'accés   Formulari de sol·licitud...

Ajuts especials per Covid-19

Ajut al MIR Està adreçat als residents que hagin vist reduïts els seus ingressos per...

Conciliació de la vida familiar i laboral

  El temps disponible, les responsabilitats familiars i la jornada laboral, així com el ritme...