Prestació educacional mensual per a menors de 21 anys
  Pròrroga d’estudis després dels 21 anys
  Beca per estudis oficials
  Expedició de títols oficials

 

 

PRESTACIÓ EDUCACIONAL MENSUAL PER A MENORS DE 21 ANYS

 

Definició

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir despeses educacionals dels orfes menors de 21 anys.

 

Destinataris

Orfes de metges col·legiats o fills de metges col·legiats jubilats o discapacitats sense recursos i menors de 21 anys.

 

Funcions

Ajudar econòmicament als beneficiaris menors de 21 anys en la cobertura de despeses educacionals.

 

Aportació del PPS COMT

 • 367 € amb caràcter mensual per a orfes de pare o mare o fills de metges jubilats o discapacitats.
 • 502 € amb caràcter mensual per a orfes (absoluts) de pare i mare.
 • 1.003 € amb caràcter mensual per a orfes (absoluts) de pare i mare, ambdós metges.

 

PRÒRROGA D’ESTUDIS DESPRÉS DELS 21 ANYS

 

Definició

Ajut econòmic de caràcter mensual destinat a prorrogar la cobertura del cost de l’educació dels orfes fins a finalitzar el curs.

 

Destinataris

Orfes sense recursos que estant realitzant estudis oficials, compleixin 21 anys en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’agost d’aquell mateix any.

 

Funcions

Ajudar econòmicament als beneficiaris que es trobin realitzant estudis oficials i compleixin 21 anys abans de finalitzar el curs.

 

Aportació del PPS COMT

 • 367 € fins a setembre d’aquell mateix any per a orfes/fills de pare o mare.
 • 502 € per a orfes (absoluts) de pare i mare, fins a setembre d’aquell mateix any.
 • 1.003 € per a orfes (absoluts) de pare i mare, ambdós metges fins a setembre d’aquell mateix any.

 

BECA PER ESTUDIS OFICIALS

 

Definició

Ajut econòmic per curs acadèmic, a rebre fins a tres cursos o quatre en carreres de 6 anys, destinat a contribuir a paliar les despeses originades per la realització d’estudis oficials.

 

Destinataris

Orfes de metges col·legiats o fills de metges col·legiats jubilats o discapacitats que es trobin matriculats d’un curs complet, o al seu equivalent en número de crèdits (estudis oficials), tinguin més de 21 anys i hagin sol·licitat la beca en el termini indicat.

 

Funcions

Ajudar econòmicament als beneficiaris que es trobin realitzant estudis oficials.

 

Aportació del PPS COMT

 • 3.629 € per a estudis superiors (Grau, Màster de grau).
 • 3.221 € (FPII).
 • 2.822 € per a altres estudis oficials (FPI, Batxiller, Grau Mig, etc.).
 • 4.221 € per a orfes absoluts (orfes de pare i mare).
 • 8.433 € per a orfes absoluts (orfes de pare i mare, ambdós metges).

 

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS OFICIALS

 

Definició

Ajut econòmic destinat a cobrir les despeses originades per l’expedició del títol oficial dels estudis realitzats.

 

Destinataris

Orfes de metges col·legiats o fills de metges col·legiats jubilats o discapacitats que hagin finalitzat els seus estudis oficials.

 

Funcions

Cobrir les despeses originades per l’expedició del títol oficial dels estudis realitzats pels beneficiaris d’aquesta prestació.

 

Aportació del PPS COMT

Reintegre de la quantitat econòmica corresponent a l’expedició del títol.

 

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual