L’atenció a la família durant el procés assistencial requereix una implicació professional que englobi les necessitats psicoemocionals, les relacions interpersonals, l’afecte, el confort, l’escolta i totes les accions que proporcionin benestar al pacient. No obstant això, el paradigma biomèdic continua prevalent a les institucions sanitàries, on predominen l’atenció al tractament farmacològic i les cures als símptomes fisiològics, objectius als quals els professionals dediquen la majoria del seu temps assistencial, sent ells mateixos els qui veuen la família com un obstacle i l’exclouen de la seva competència assistencial.

Pertànyer a una cultura que prioritza l’atenció biomèdica i la tècnica, limita els professionals per cuidar la persona i la família involucrada en una situació de mort, considerant essencial la postura humanista davant d’aquesta.

El fet d’identificar les necessitats que tenen les famílies involucrades en un procés de mort a urgències, ens ajudarà a generar canvis en la pràctica clínica i implementar un programa d’intervenció basat en una relació d’ajuda i assessorament continu. La implicació prèvia dels professionals i les cures psicoemocionals que ofereixin són factors imprescindibles a tenir en compte per a l’elaboració d’un dol saludable.

Quan: Dijous 05 de maig 2022

Hora: 18.00 hores

Lloc: Campus universitari URV a Tortosa