17 de març a les 20.00 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus

En pacients d’edat avançada, la polimedicació (consum continuat de 5 o més medicaments) s’associa a un augment del risc de caiguda, incapacitat i mort. Aquest risc s’afegeix als riscos associats a les patologies per a les quals se suposa que es consumeixen els medicaments.

Els professionals sanitaris podem ajudar a implementar iniciatives de revisió de medicació que tinguin com a objectiu final millorar la seguretat en l’ús dels medicaments en aquest grup de població, i amb això, la seva salut i benestar.