Els pacients  amb símptomes que persisteixen més enllà dels tres mesos des de la infecció i no es poden explicar per altres causes és la definició, que l’OMS va concretar, s’han descrit més de 200 símptomes  associats a la COVID persistent que afecten a tots els òrgans i sistemes.
Probablement, no hi ha una única causa, perquè els pacients no són iguals i podem distingir diferents fenotips, no tothom es comporta de la mateixa manera. Això probablement es deu al fet a queles causes de la persistència dels símptomes són diferents en aquestes persones o també és possible que se solapin diferents causes. Sabem molt poc, però estem fent recerca i s’han invertit molts diners en grups internacionals per trobar aquestes causes, sobretot als Estats Units.

Quan? Dijous, 7 de març de 2024
Hora? 18h
On? Delegació del COMT a les Terres de l’Ebre, Passeig de l’Ebre 24, Tortosa.