La pandèmia de COVID-19 ha portat a una situació d’emergència i estat d’alarma que ha provocat variacions en l’assistència mèdica.

L’aïllament de pacients diagnosticats amb COVID-19 i, en molts casos, dels seus familiars, està dificultant especialment els processos d’informació i d’obtenció del consentiment quan els pacients no es troben en condicions per rebre la informació o per consentir –per manca de competència.

En aquesta situació de crisi també s’ha vist incrementada la necessitat d’atendre consultes virtuals, telefòniques o de fer altres tipus de teleassistència, relacionades o no amb la COVID-19. Aquesta necessitat està provocada tant per l’augment de demanda com per la forçada ampliació i reestructuració d’alguns recursos presencials habituals que han esdevingut telemàtics davant la crisi sanitària.

CONSIDERACIONS DEONTOLÒGIQUES EN RELACIÓ AMB
INFORMACIÓ, CONSENTIMENT I CONSULTA VIRTUAL DURANT
LA PANDÈMIA DE COVID-19