La Junta Gestora ha acordat celebrar una assemblea el proper 14 de desembre a les 20:30 hores per a l’elecció de la Junta Directiva de la Secció.