Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip de 8 metges i supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .

El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge especialista.

Es requereix:

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora:

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitats comunicatives
 • La polivalència
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

S’ofereix:

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Contacte: Imma Garcia Pursals

Telèfon: 938 905 136

Email: igarcia@cssv.cat

Arxiu PDF amb tota la informació