7 i 8 de març de 2019
Tindrà lloc a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

 

PLACES LIMITADES

L’entorn de les unitats neonatals i l’estil de les cures rebut té una gran influència en el desenvolupament del nadó prematur. Els Cures Centrades en el Desenvolupament i en la Família (CCDF), a través de la reducció de l’estrès, la creació d’un entorn enriquidor i la participació de mares i pares millora el desenvolupament del nadó a curt, mitjà i llarg termini.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS: L’objectiu principal és conèixer les principals característiques de les cures centrades en el desenvolupament i en la família, i adquirir algunes habilitats per aplicar-les.

METODOLOGIA: Es tracta d’un curs teòric i pràctic. La teoria es desenvoluparà en deu temes diferenciats, i la pràctica es realitzarà en tallers centrats en l’aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

 

 Més informació i inscripcions a la web: www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=179&idioma=ca