4 i 5 de desembre de 2019
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Barcelona

 

L’objectiu del curs és ampliar i actualitzar els coneixements en relació amb el Diagnòstic Prenatal, pel que fa al cribratge de cromosomopaties, al diagnòstic d’anomalies congènites i l’assessorament genètic preconcepcional i prenatal.

Per a això comptarem amb ponències sobre:

  • Patologia del primer trimestre
  • Cribratge, test prenatal no invasiu, tècniques invasives i reducció fetal
  • Assessorament genètic pre-test i posttest

A més d’un Taller sobre en tècniques invasives.

S’ha sol·licitat l’acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

 

  Podeu consultar aquí el programa científic del curs i realitzar la inscripció online:
  www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=244&idioma=ca