9 i 10 de novembre de 2018

Tindrà lloc a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

 

El curs té com a objectiu desenvolupar habilitats per a la utilització segura de la Estimulació Neuromuscular (NMES) en el tractament de la disfàgia orofaríngia.Durant el curs es realitzaran exercicis pràctics en grups reduïts.

El curs està dirigit a professionals sanitaris: logopedes, foniatres i rehabilitadors.

 

 Més informació i inscripcions a la web:

www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=154&idioma=ca