8 de febrer de 2019
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

PLACES LIMITADES

 

OBJECTIU ESPECÍFIC DEL CURS:

En els últims anys la Medicina Materno Fetal ha experimentat grans avanços. Tenim un major coneixement de les principals patologies obstètriques, a nivell molecular i clínic, permetent el desenvolupament de tractaments específics. En l’amenaça de part prematur el pessari i la progesterona han demostrat la seva eficàcia, i l’estudi de la microbiota suggereix un futur esperançador. La cirurgia fetal intraúter s’ha convertit en una realitat, com la correcció de defectes del tub neural.

Malgrat els progressos en medicina fetal, seguim afrontant nous reptes. Un dels nostres dos pacients, la Mare, cada vegada presenta una major complexitat. L’edat materna avançada, l’obesitat, la patologia mèdica crònica i l’augment en la taxa de cesàries són factors cada vegada més freqüents. Afortunadament la taxa de mortalitat materna en el nostre medi és molt baixa, però en les últimes dècades no s’ha aconseguit reduir-la. Per contra, la morbiditat materna greu sí que s’ha vist incrementada. Això ens obliga a revisar i actualitzar les nostres guies i protocols; i a col·laborar amb altres especialitats mèdiques, buscant un abordatge més integral i multidisciplinar.

L’objectiu d’aquest “Curs d’emergències obstètriques” és adquirir els coneixements per al diagnòstic i maneig de situacions clíniques concretes, que encara que poc prevalents, poden suposar una elevada morbi- mortalitat materna i fetal si no reben atenció immediata.

Cada tema es desenvoluparà en base a un cas clínic real, des d’un punt de vista multidisciplinari. A més es realitzaran dos casos pràctics mitjançant simulació avançada.

DIRIGIT A:

Personal sanitari implicat en el maneig d’urgències obstètriques: obstetres, anestesiòlegs, internistes, cirurgians, intensivistes, llevadores, infermeres, etc.

 

Més informació i inscripcions a la web: http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=166&idioma=ca