Dia: 16 d’abril de 2024
Durada: 9,5 hores
Horari: de 08.00 a 19.00 hores
Lloc: Aula C (esquerra) Edifici I – Àrea de Gestió del Coneixement – Parc Sanitari Hospital Joan XXIII


Matrícula: Personal de l’ICS sense cost.
Es lliurarà certificat d’assistència als alumnes que assisteixin al 80% de les classes presencials.

Objectius generals:
· Actualització dels motius de consulta més freqüents en l’àmbit de la ginecologia i obstetrícia el seu seguiment i
tractament.

Objectius d’aprenentatge:
. Conèixer el seguiment i tractament ambulatori de consultes ginecològiques freqüents.
. Adquirir coneixements sobre el control gestacional i motius de consulta habituals durant aquest període.

Metodologia: Classes teòriques amb discussió final de cada bloc