Les agressions a professionals sanitaris són un greu problema, que no sols malmet al metge, infermera o treballador sanitari, sinó que afecta la relació amb els pacients i deteriora el funcionament dels serveis sanitaris. Es tracta d’un important desafiament que, afortunadament, comencem a afrontar des de les institucions.

L’Organización Médica Colegial porta molts anys plantejant la necessitat de respostes en tots els ordres a aquest repte:

• En 2009 va crear l’Observatori de Nacional d’Agressions a Sanitaris, una plataforma per a estudiar el problema i coordinar accions.
• Ha desenvolupat un Registre amb dades dels 52 Col·legis de Metges, que permeten identificar i fer un seguiment de la seva magnitud, característiques i evolució.
• Ha publicat ja nou estudis anuals sobre les agressions a metges a Espanya, inclòs un article en una revista internacional. https://www.cgcom.es/documentacion_agresiones
• Des de la Fundació per a la Formació de l’OMC s’han desenvolupat dos cursos sobre “Prevenció i Abordatge de les Agressions a Metges”, i també des dels Col·legis Oficials s’han desenvolupat un bon nombre d’accions formatives i jornades per a analitzar el problema i aportar respostes preventives i d’actuació davant les agressions.
• I des de 2009 se celebra el 14 de març el Dia Nacional contra les Agressions en l’Àmbit Sanitari, que focalitza l’atenció social i els mitjans de comunicació sobre aquest gran problema, i permet presentar estudis i projectes.

Des de 2017 s’obre un nou escenari, amb la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l’Estat: El Ministeri de l’Interior crea el Interlocutor Policial Nacional Sanitari per a frenar les agressions, i des de llavors tant la Secretaria d’Estat de Seguretat, com les Direccions Generals de la Policia i de la Guàrdia Civil, inicien un programa d’activitat tant a nivell central com provincial per a aportar suport especialitzat davant aquesta particular situació de risc, i per a col·laborar activament en la prevenció i resposta davant les agressions en els centres sanitaris. Una de les seves importants aportacions ha consistit en les accions formatives al personal sanitari.

En aquest nou escenari, i amb l’experiència acumulada, es plantegen noves accions formatives que combinin una formació bàsica i molt accessible que s’aportaria en format “a distància” des de la Fundació per a la Formació de l’OMC, i d’una altra més específica i contextualitzada, que es promouria des dels Col·legis Oficials per a la seva col·legiació en un format presencial i amb una orientació fonamentalment pràctica i interactiva. En totes dues línies comptem amb la participació experta dels interlocutors policials sanitaris.

Data d’inici: 28 de Juliol de 2022