Dirigit a: Metges especialistes en oncologia mèdica i altres especialistes interessats en aquesta
patologia

Objectius del curs:
– Conèixer els principis i els mètodes de l’epidemiologia, la prevenció i el control del càncer.
– Reconéixer els termes epidemiològics bàsics en l’avaluació dels assaigs clínics i els seus resultats.
– Identificar factors de risc etiològics que poden incidir en el maneig dels pacients.
– Conéixer els principis de prevenció primària i secundària
– Avaluar l’eficàcia i el valor clínic d’una tècnica de cribratge

Dates: Obert de forma permanent
Hores: 9h
Preu: 150€

Link inscripció: https://www.e-oncologia.org/cursos/epidemiologia-y-prevencion-del-cancer/