9 de desembre de 2019
190 hores lectives
80% On-line i 20% presencial

 

És un curs de molt alt nivell, que es desenvolupa durant deu mesos aproximadament, i que es dirigeix a metges interessats a adquirir formació acadèmica en Ètica Mèdica, amb especial orientació a la participació en comissions d’Ètica i Deontologia dels Col·legis Mèdics.

El curs combina una formació a distància amb temes didàctics, tutories i casos pràctics, amb tres sessions presencials (divendres tarda de 16.00 a 21.00 h. I dissabte matí 9.00 a 14.00 h.) Dedicats prioritàriament a assajar els procediments i les responsabilitats d’una comissió d’ètica.

La Fundació AMA com en anteriors edicions del Curs ha tingut la generositat d’aportar el finançament per a “mitges beques”, que permetrà reduir a la meitat el preu de matrícula (de 1.400 € a 700 €). Això ens permet que cada Col·legi pugui disposar d’una plaça becada; que s’adjudicarà segons els criteris que es detallaran a continuació. Si alguna no es cobrís s’oferirà en un segon torn per completar l’ús de les ajudes econòmiques.

  1. Ser membre de la Comissió Deontològica o que es puguin incorporar a la mateixa en un futur.
  2. Ser professionals vinculats a aquest entorn (ex. Comissions Deontològiques Assistencials).
  3. Qualsevol altre metge col·legiat que es tingui constància que està interessat per adquirir formació acadèmica en Ètica Mèdica.

 

  Els interessats hauran de fer la inscripció mitjançant la nostra pàgina web:
 www.ffomc.org/etica_medica4