18 de novembre de 2019
Online i presencial

 

En els últims anys la mediació s’ha convertit en una matèria que necessita professionals qualificats en l’àmbit sanitari, no només per a la resolució de conflictes que es produeixin en aquest àmbit sinó fins i tot aconseguir en el si de l’organització la prevenció dels mateixos. A través d’aquest mitjà de resolució de conflictes extrajudicial, són les parts involucrades, voluntàriament, amb l’assistència d’un tercer imparcial, el mediador, les que tracten de resoldre les seves diferències, a través de tècniques de comunicació i diàleg. El propòsit d’aquest curs, és proporcionar una completa formació no només en les tècniques i procediment de mediació, sinó també en diferents aspectes sanitaris, de forma, que s’obtingui una adequada competència per a la gestió dels conflictes que es generen en l’àmbit de la Salut.

 

  Els interessats hauran de fer la inscripció mitjançant la nostra pàgina web:
 www.ffomc.org/mediacion4