Inscripcions i informació general: SECRETARIA TÈCNICA
Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Carelleu, 1-7 08017 Barcelona
Jaume Solé – Tel. 932 031 142 – jaumesole@academia.cat