El càncer representa un important problema de salut i una de les principals causes de mortalitat global i al nostre medi. Tanmateix, en els darrers anys n’estem assistint a un increment de la supervivència com a conseqüència de les tècniques de detecció precoç i de l’aparició de noves teràpies més selectives i eficaces, entre les quals destaca la immunoteràpia, que han configurat un canvi de paradigma en l’abordatge d’aquest grup heterogeni de malalties: és l’era de la medicina de precisió.  

Data: 18 de gener de 2024
Hora: 18h
Lloc: Delegació de Tortosa del COMT