El principal objectiu del curs és conscienciar en la detecció de la fragilitat òssia, aprendre a diagnosticar i tractar una fractura vertebral aguda, subaguda i crònica.

En la mateixa línia, el curs pretén una actualització en els fàrmacs i tractaments invasius disponibles i crear un circuit per a l’abordatge d’aquesta mena de pacients per a afavorir la qualitat assistencial i disminuir els temps d’espera i el sofriment del pacient.

Data: 11 de febrer

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (Via de l’Imperi 11bis, 43003, Tarragona)

Hora: 10.00 a 18.00 hores

Format: Híbrid Presencial y telemàtic