El Ple Municipal de Tarragona emet una Declaració Institucional en suport a la moció presentada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona el passat mes de febrer 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR ELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL JOAN XXIII

Exposició de motius

L’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXlll és una institució líder al territori tant en l’àmbit sanitari, assistencial, d’investigació i docent, com en l’àmbit social. Les seves instal·lacions es van posar en funcionament el 1967 i des d’aleshores s’ha convertit en un hospital de referència gràcies a la gran tasca dels seus professionals. Actualment, més de mig segle després de la seva inauguració, l’equipament està a l’espera de la inversió econòmica necessària per tal de poder seguir donant resposta a les necessitats de les persones i el territori al qual dona cobertura mèdica, com centre de referència.

L’actual crisi sanitària ha posat de manifest més que mai la necessitat de fer realitat aquest nou equipament, que el Camp de Tarragona espera des de fa molt de temps.

L’octubre del 2016, en el marc de la presentació del Pla Estratègic Sanitari de la regió del Camp de Tarragona 20l6-2020, es va posar sobre la taula el projecte d’ampliació de l’Hospital Joan XXlll amb un pressupost de 48 milions d’euros, amb l’objectiu de posar-se en funcionament durant el 2021. La realitat va obligar a recalendaritzar el projecte, proposant el 2023 com a nou marc temporal de la seva entrada en funcionament. Fa unes setmanes coneixíem el nou full de ruta per fer-lo possible. Les previsions actuals situen l’inici de les obres el 2022 i el 2026 com l’any en el qual es posarà en funcionament el nou Hospital Joan XXIII.

Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, considerem que no és moment de lamentar el temps perdut, sinó d’abogar per la unitat de tots els agents del territori, començant pels grups polítics, per tal d’avançar units i garantir l’execució del projecte i posada en marxa de l’Hospital en els terminis exposats des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

PRIMER.- lnstar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a garantir els terminis d’execució del projecte del nou Hospital Universitari Joan XXlll (inici de les obres el 2022 i entrada en funcionament el 2026) per tal que l’equipament sigui una realitat.

SEGON.- Notificar aquest acord al Delegat del Govern de Tarragona, a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la resta d’administracions implicades.

MOCIÓ